Sorthonung

Beroende på vilka blommor våra bin hämtar nektar från får honungen väldigt olika smak och karaktär. Genom att skörda ofta och vara noggranna med att hålla isär skördarna kan vi erbjuda upp till sex olika sorters naturell  honung!

Den första skörden i slutet av maj är Maskroshonung. Det är en fast och mild honung, med en smak som påminner om kola. Tillsammans med den sega konsistensen gör det Maskros till vår egen kanske största favorit!

burk_sommarI slutet av juni gör vi vår andra skörd, som vi kallar Högsommar. Den är en blandning av alla sommarblommor som ger honung från att maskrosen slutar blomma till att lindarna börjar. Till stor del kommer nektaren från vildhallon och vitklöver, men även lingon och blommor som kärringtand och blåklint ger honung till denna skörd.

Lindhonung är en mycket eftertraktad honung med säregen smak: syrlig och med drag av mint. Som nyslungad är den grönskimrande liksom lindens blommor, som fast honung är koncistensen mjuk. Linden är ett nyckfullt träd som traditionellt ansetts ha magiska egenskaper, och det är varje år den ger honung.

Vissa år när förutsättningarna är bra kan vi i juli skörda Bladhonung. Det är den enda honung som inte är tillverkad av blomnektar, utan istället är det den sockerhaltiga vätska som blir kvar på lövträden efter lusangrepp som bina samlar in. Detta kallas honungsdagg och ger en mycket aromatisk och mörk honung.

burk_ljung

Ljunghonung har mycket kraftig smak som passar den riktige honungsälskaren! När den kommer från kupan är ljunghonungen geléartad och svår att skörda, färdig i burken är koncistensen mycket lös. Ljung har starkare antibakteriella egenskaper än annan honung.

Utöver dessa skördar erbjuder vi under sommaren naturligt flytande honung, Nyslungad. Den burkas direkt efter skörd och säljs så länge den är flytande. Framför allt är det skörden i juni som säljs nyslungad, då vitklöver ger en honung som håller sig flytande länge.